Agenda 2030

(In english below)

För utmaningarna i detta hackathon måste deltagarna välja ett mål och beskriva varför det målet passar in i fallet. Flera mål kan väljas.


År 2015 enades världens ledare om 17 mål för en bättre värld till 2030. Dessa mål ska utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och ta itu med klimatförändringarna. Med målen
som vägledning är det nu upp till oss alla, regeringar, företag, civilsamhället
och allmänheten att arbeta tillsammans för att bygga en bättre framtid för
alla.

Läs mer om de globala målen.

Nu är anmälan stängd

Agenda 2030

For the challenges of this hackathon, the participants must select a goal and describe why that goal fits with the case. Several goals can be selected.

In 2015, world leaders agreed to 17 goals for a better world by 2030. These goals have the power to end poverty, fight inequality and address the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses, civil society and the general public to work together to build a better future for everyone.


Read more about The Global Goals