Länkar

(In english below)

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Offentliga organisation, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att åstadkomma social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Datakatalog
(Gävle kommun samlar datakällor i en katalogtjänst som förutom hänvisning till kommunens öppna data, innehåller beskrivning av datakällorna.)

En förstudie om den urbana transformationen av Näringen

GitHub - Future-Position-X/fpx-monorepo

geo-api - Swagger UI (fpx.se)

gia-editor (fpx.se)

Trafiklabs - API för öppna data kring kollektivtrafik i Sverige

Planeringsriktlinjer för Gävle växer

 API för sms och telefoni,  46 Elks 

Sveriges dataportal, DIGG

Nu är anmälan stängd

Links

Open data is data that anyone can access, use and share. Governments, businesses and individuals can use open data to bring about social, economic and environmental benefits.

Open Data catalog

(Gävle municipality collects data sources in a directory service which, in addition to reference to the municipality's open data, contains a description of the data sources.)

A Prestudy about the urban transformation of Näringen

GitHub - Future-Position-X/fpx-monorepo

geo-api - Swagger UI (fpx.se)

 
gia-editor (fpx.se)

Trafiklabs - APIs for open data about public transport in Sweden

Planeringsriktlinjer för Gävle växer 

API för sms och telefoni, 46 Elks 

Sveriges dataportal, DIGG

Nu är anmälan stängd